Sinh Viên Khoa Ngoại Ngữ Đạt Danh Hiệu: Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác  
CÔNG TÁC ĐOÀN HỘI  
Workshop English.. All that matters  
E-TRIBE 2017  
  • 15/08/2017

E-TRIBE 2017

HỘI THẢO  
TÔNG KẾT HỘI THAO SINH VIÊN UFM LẦN III, NĂM 2017  
LỄ TRAO HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KÌ CUỐI 2016  
HỘI THẢO  
Tọa Đàm “Ngôn ngữ Anh – Học vấn và nghề nghiệp 2015”  
Hội thảo “Thông Tin Tư Vấn và Tuyển Dụng sinh viên Ngành Ngôn Ngữ Anh”