Liên hệ với nhà trường

Liên hệ với:
Gửi

Số 778 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.37720406 - 37720407

Fax: 028.39971065

Email: contact@ufm.edu.vn