TUYỂN SINH CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH KINH DOANH  
Thông báo số 221/TB-ĐHTCM ngày 05/03/2020 về việc sinh viên không đến Trường và tiếp tục tổ chức học trực tuyến do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.  
Hướng dẫn về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19  
                 LỄ CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN NĂM 2019