LỄ CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN NĂM 2019  
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC VÀ HỆ THỐNG KIẾN THỨC ĐỢT 2 2019  
THƯ NGỎ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 15 NĂM 2019  
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 2 NĂM 2019  
UFM HOÀN THÀNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI 3 CHUYÊN NGÀNH CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  
Giải đáp hồ sơ nhập học, Chế độ chính sách UFM 2019  
Khai mạc Khảo sát chính thức Đánh giá chất lượng 3 chương trình đào tạo Chất lượng cao tại UFM  
TƯNG BỪNG CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN UFM 2019  
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN 2019 XÉT BẰNG KẾT QUẢ THPT QUỐC GIA  
CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN - ĐIỂM CHUẨN 2019