Quyết định v/v công nhận Ban Liên lạc cựu sinh viên Trường Đại học Tài chính - Marketing, nhiệm kỳ: 2020 - 2024