Ký Kết Hợp Tác Với Hội Đồng Anh  
TỌA ĐÀM DOANH NGHIỆP 2021  
Tọa đàm “NGÔN NGỮ ANH – HỌC VẤN VÀ NGHỀ NGHIỆP” 2019  
Ngày Hội Tuyển Dụng 2018  
 Sinh Viên Tham Quan Doanh Nghiệp Năm 2018  
Tham Quan Doanh Nghiệp Năm 2018  
Chương Trình Career tour 2017  
Ngày hội tuyển dụng UFM 2017  
Hội Thảo Hướng Nghiệp 2016