XUÂN CHIẾN SĨ 2023 - XUÂN XANH MÀU ÁO LÍNH  
TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH XUÂN TÌNH NGUYỆN 2023 KHOA NGOẠI NGỮ  
  • 21/01/2023

TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH XUÂN TÌNH NGUYỆN 2023 KHOA NGOẠI NGỮ

TẾT XÔNG PHA - NGUYÊN ĐÁN SAO CHO ĐÁNG

CHÀO MỪNG NGÀY NGVN 20/11 VÀ CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN K.2022  
Sinh Viên Khoa Ngoại Ngữ Đạt Danh Hiệu: Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác